انجمن شرکت های صنعت پخش

یکشنبه ۱٥ آبان ،۱۳٩٠, ۱:۳۸ ‎ب.ظ

ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت

نام مدیر عامل

ایمیل

نوع پخش

دفتر مرکزی

تلفن

فاکس

1

شرکت بازرگانی و تجاری اروم نییان

غذایی - بهداشتی

آقای مجید اصغرزاده

-

منطقه ای

ارومیه

09141415394-04413513952

04413513995

2

شرکت پرآوئر پخش سپاهان

غذایی - بهداشتی

آقای حسین همتی نژاد

paravar.distribution@yahoo.com

منطقه ای

اصفهان

03116540244

03116540244

3

شرکت ثمین آریا توس

غذایی

آقای قاسم پور محمد

samin.ariatoos@gmail.com

استانی

البرز

02616312731-3

02617313153

4

شرکت گلریز خوزستان

غذایی

آقای حبیب الله شریفی زاده

info@golriz.ir

استانی

اهواز

06112215730

داخلی3

5

شرکت آذر گستر ساحل

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای رحیم اژدری

azargostar.sahel@yahoo.com

استانی

بندرعباس

07616677190

07616677190

6

شرکت پخش فروغ گامبرون

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای حمیدرضا اسماعیلی

-

استانی

بندرعباس

07612363513

07612363514

7

شرکت پخش فین گستر هرمزگان

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای اسدالله خواجه زاده

-

استانی

بندرعباس

07612413613

07612413611

8

شرکت سراسری مبارکه

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای غلامحسین دهدار

srkazempour@yahoo.com

منطقه ای

بوشهر

07715554451-88911337

88801784

9

شرکت پخش شکوه آذر نیکان

غذایی - بهداشتی

آقای سجاد هاشم پور

orum_nikan@yahoo.com

منطقه ای

تبریز

04116303899

04116303505

10

شرکت به پخش

غذایی- بهداشتی

آقای رضا صحرایی

ashrafi@bpc.ir

سراسری

تهران

60912401-2

66004413

11

شرکت هنکل پاکوش

بهداشتی

آقای کاتالیم

sharif@henkel-pakvash.com

سراسری

تهران

22059487-22056195-22058841

22010632

12

شرکت پخش البرز

غذایی- دارویی

آقای دکتر محمد رضوانی فر

alikadkhoda71@yahoo.com

سراسری

تهران

66702435

66707401

13

شرکت پخش پگاه

غذایی- بهداشتی - دارویی

آقای دکتر محمد ظهوری

alikadkhoda71@yahoo.com

سراسری

تهران

66806496-500

66808807

14

شرکت پخش رازی

دارویی

آقای دکتر منصور افتخاری

info@razico.com

سراسری

تهران

66715712 - 66706829تلفنخانه

تایید: 66706812- 66750463

15

شرکت پخش سراسری

غذایی - بهداشتی

آقای مقصود نصیرزاده

mehrad@persian.net

سراسری

تهران

66408599 - 66408649

66408538

16

شرکت پخش فردوس

دارویی

آقای دکتر فریدون سیامک نژاد

info@pakhsheferdows.com

سراسری

تهران

66012855

66007927

17

شرکت پخش هجرت

دارویی

آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی

hejratmanagement@hejratco.com

سراسری

تهران

66461933-66461394

66464785

18

شرکت پخش یک و یک

غذایی- بهداشتی

آقای امیر فهندژسعدی

pakhsh1and1@yahoo.com

سراسری

تهران

66401013

66401013

19

شرکت پرنیان مهیار

غذایی- بهداشتی

آقای سعید جارودی

p.cheraghchi@gmail.com

سراسری

تهران

88726091

88726090

20

شرکت پیشگام لیا

بهداشتی

آقای سعید شمیرانی

commerce@pishgamlia.com

سراسری

تهران

88707801- داخلی601

88707526

21

شرکت توزیع داروپخش

دارویی

آقای دکتر حسن نوری

info@dpdcir.com

سراسری

تهران

88888073

88791413

22

شرکت سایه سمن

غذایی

آقای سهراب کارگر

ksadr@sayesaman.com

سراسری

تهران

88807648

88897426

23

شرکت سوپا

تجهیزات پزشکی

آقای مهندس محمد جوانشیر افشار

fenamedic@yahoo.com

سراسری

تهران

88777882-88771479-88777448

88777883

24

شرکت قاسم ایران

غذایی - دارویی

آقای سید محمد مدرس نیا

info@minoogroup.com

سراسری

تهران

44543200

44543100

25

شرکت کف(داروگر)

بهداشتی

آقای بیژن اسماعیلی

hesam@kafsa.com

سراسری

تهران

2374113

2374300

26

شرکت گلرنگ پخش

غذایی - بهداشتی

آقای امیرخسرو فخریان

hosseini@golrang-pakhsh.com

سراسری

تهران

داخلی 777- 84236

داخلی 778

27

شرکت پیشگامان پخش صدیق

غذایی - بهداشتی

آقای مهندس بابک قره باغی

parviz@pps-co.com

استانی

تهران

66566451-7

66420145

28

شرکت محیا دارو

دارویی

آقای دکتر فریدون علی پور نظری

s.yavari@nedamahya.com

سراسری

تهران

88465315

88469511

29

شرکت گل پخش اول

غذایی - بهداشتی

آقای مهندس حسین علی قارداشی

darzi@gpa.ir

سراسری

تهران

88870070

88663989

30

شرکت بازرگانی چیلک شرقی

غذایی - بهداشتی

آقای امید جارودی

chilaksharghi@gmail.com

استانی

تهران

88504532-4

88504534

31

شرکت بهستان پخش

دارویی

آقای دکتر محمد حجت پناه

mirzaei@mahshadrazi.com

سراسری

تهران

84054102

84054103

32

شرکت دارو گستر رازی

دارویی

آقای دکتر پیروز شیخ رضایی

mdinfo@darougostarrazi.com

سراسری

تهران

88537027

88537018

33

شرکت پخش پاکنام

بهداشتی

آقای احمد صدیقیان

info@paknampakhsh.com

سراسری

تهران

88847081-88491284-88309844

88315124

34

شرکت کیش چیپس

غذایی

آقای علی شریعتی

najmekazemi51@yahoo.com

سراسری

تهران

88536709

88536710

35

شرکت ایران دراگ

دارویی

آقای دکتر علی فلاح

info@irandrugco.com

استانی

تهران

88613233-41

88613242

36

شرکت پخش سریع حساس کالا

غذایی - بهداشتی

آقای اسماعیل پارسا

samanehparsa@yahoo.com

استانی

تهران

88532217-18

88750055

37

شرکت بازرگانی و پخش پیرامید خاورمیانه

غذایی

آقای محمد حسین رحمانی

info@pyramidir.com

استانی

تهران

88870415-16

88882130

38

شرکت به خوراک گستر کاسپین

غذایی

آقای اصغر زالی

zali_asghar@yahoo.com

استانی

تهران

66304153-6

66242207

39

شرکت زرباغ گل آسیا

غذایی

آقای محمد آذری

-

استانی

تهران

44244088

44233433

40

شرکت مکتاف

دارویی

آقای مصطفی خدایی

mctough@irost.com

سراسری

تهران

88737359-88734159-88737404

88732664

41

شرکت پخش شکوفا منش

بهداشتی - آرایشی

آقای حسن شگفتی

most_khodaei@yahoo.com

سراسری

تهران

44989000

44989160 - داخلی181

42

شرکت بهرسان دارو

دارویی

آقای پیمان سلطانی تهرانی

behnammirkazemi@yahoo.com

سراسری

تهران

88741800

داخلی 129

43

شرکت سباپند شمال

غذایی

آقای محمد مهدی نیری

mmnayeri@gmail.com

منطقه ای

تهران

88326319-21

88311389

44

شرکت پخش رویال پیشگام شرق

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای محمد قائم مقامی(قائم مقام مدیر عامل)

e.rezaei@royalpakhsh.com

سراسری

تهران

44906554-5

44906557

45

شرکت پخش پاکان

غذایی

آقای علی ربانی رانکوهی

info@pakbandairy.com

سراسری

تهران

88259300

88257319

46

شرکت پخش نفیس پرشین

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای وحید کریمی

e.sobhanian@gmail.com

استانی

تهران

66188510-9

66188517

47

شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده

غذایی - دارویی - بهداشتی - آرایشی

آقای مهریار شریف بختیار

ceo@tezlabz.com

سراسری

تهران

22912514

22278471

48

شرکت پخش بانی چاو تهران

غذایی

آقای سهراب کارگر

mail@skaregar.com

سراسری

تهران

66956115

66956554

49

شرکت پخش ایستک نوش

غذایی

آقای یدالله روز چنگ

-

سراسری

تهران

88532947-9

داخلی9 - 88532956

50

شرکت کیلا جنوب

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای داوود زلفی طرزجانی

n_shiri@kaylagroup.com

سراسری

تهران

22112393-7

22117491

51

شرکت امیر منصور ایرانیان

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای فریدون قدس

info@ami-co.com

سراسری

تهران

87752820-87752910

87752811

52

شرکت گلستان

غذایی

آقای سید احمد گرامی

-

سراسری

تهران

44442500

44410519

53

شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین

دارویی - بهداشتی - آرایشی

آقای دکتر بیژن کلانتری

bijankalantari@yahoo.com

سراسری

تهران

66463002

66496238

54

شرکت پخش کوهرنگ

غذایی

آقای دکتر حمید قاسم نژاد

info@shafaghrooyan.com

استانی

تهران

44988962-4

44988962-4

55

شرکت پورتن پخش ایلیا

غذایی

آقای مهرداد سرلک

info@portaninvest.com

استانی

تهران

88471779

88471778

56

شرکت بهین گستر آسیا

غذایی

آقای علی اصغر براهم باستانی

behingostarasia@gmail.com

سراسری

تهران

88503506-88511327

88734882

57

شرکت پویش فارمد گستر

دارویی

آقای دکتر شهرام صارمی

saremi@pooyeshpharmed.com

سراسری

تهران

44981775

44981776

58

شرکت پویا پدیده افق

غذایی

آقای اسفندیار میر خوند چگینی

pooyapadideh.chegini@gmail.com

استانی

تهران

66067183-4

66067183-4

59

شرکت به سامان پگاه

غذایی

آقای داود خسروی

behsamaninfo@gmail.com

استانی

تهران

48073400

44168204

60

شرکت پخش جهان فارمد

دارویی

آقای دکتر جهانگیر ملاکی

jpharmed2007@yahoo.com

سراسری

تهران

66061760-5

66032856

61

شرکت پارس کندر

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای محمود متین(قائم مقام)

shokoofehrezaee@yahoo.com

سراسری

تهران

88301178-9

88301178

62

شرکت بهین ترابر وارنا

غذایی

آقای مرتضی محمد علی

-

استانی

تهران

88525141

88502569

63

شرکت تراوت گستر پوریا

غذایی - بهداشتی

آقای عبداله امیدی

poriapakhsh@yahoo.com

استانی

تهران

77462128

77983193

64

شرکت پخش شادی آوران شانجان

غذایی - بهداشتی

آقای رحیم توکلی شانجانی

info@aysuda.com

سراسری

تهران

44504647

44504648

65

شرکت توزیع دارویی پورا پخش

دارویی

آقی حمید ترکاشوند

info@pourapakhsh.com

سراسری

تهران

66818881-2

66782795

66

شرکت پخش دوکا

غذایی

آقای وحید مسعودی

pakhshtehran@dookagroup.com

استانی

تهران

66297808-12

66239742

67

شرکت پخش شمیم خوشگوار

غذایی

آقای حبیب اسداله نژاد - رابط: آقای براتی

it.shamim@yahoo.com

استانی

تهران

55844544

55844544

68

شرکت توان گستر سحر

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای امیر اخوان فر

info@tgsahar.ir

منطقه ای

تهران

26200750

22010158

69

شرکت فراگیر پخش دماوند

دارویی

آقای دکتر پرویز قره باغی

pdamavand@yahoo.com

سراسری

تهران

66566451-7

66420145

70

شرکت پخش ساتراپ دینا

غذایی

آقای علی حاجبی - رابط :آقای کفیلی

mansour.kafili@gmail.com

سراسری

تهران

88782244

887870505

71

شرکت پخش اطلس دینا

غذایی

آقای عبداله کاظمی بیدختی - رابط: آقای کفیلی

mansour.kafili@gmail.com

سراسری

تهران

88650300 -داخلی 612

88560357

72

شرکت پخش آدوراطب

دارویی

آقای دکتر وحید محلاتی

p.mohammadi@adorateb.ir

سراسری

تهران

88690791-88690794-88681679-داخلی 303

88685493

73

شرکت کیمیا کالای آسیا

غذایی

(رابط: آقای قهرمانی)آقای کاسعلی احمدی بوئینی

sh.gh256@gmail.com

استانی

تهران

55614516

55614516

74

شرکت تهران بوران

آرایشی - بهداشتی

(رابط: خانم فرشاد م-دیر مالی)آقای محمدرضا بوترابی

f-pourfarshad@tehran-bouran.com

سراسری

تهران

88312777-80

88827581

75

شرکت انتخاب اول ایرانیان

غذایی -شوینده

(رابط: خانم خانی)آقای پرویز سعیدی

n.khani@avalgroup.org

سراسری

تهران

88707130-34

88707130-34

76

توسعه بازرگانی ویونا

غذایی

(رابط: آقای محجوبی - مدیر مالی)آقای تورج احمدرضا محبوبی

rezamahjoubi@gmail.com

استانی

تهران

88207554

88797232

77

شرکت پخش ممتاز

دارویی

(رابط: خانم دکتر فریال طالقانی)آقای دکتر علیرضا فرمانیان

ferial_t@yahoo.com

سراسری

تهران

88104004-5

88104999

78

شرکت امید آوران ملیکا

غذایی

آقای حسین ولی نژاد

-

استانی

تهران

44696307

44696308

79

شرکت آسیا فراز ایرانیان

غذایی

آقای محسن پیشه گر

s.varzaghani@gmail.com

سراسری

تهران

48095201

44908837

80

شرکت پخش تک ستاره رها

غذایی

قای سعید حاجی ملاحیدری(رابط آقای علی اخواص)

aakhavas1357@yahoo.com

استانی

تهران

55519363-555193733

55519363-55519373

81

شرکت کاج طلایی بهنام

غذایی

آقای مسعود نزهت

afand2002@hotmail.com

استانی

تهران

22905488

22266974

82

شرکت صباح پخش فجر گنبد

غذایی

آقای حبیب اله عارف نیا

-

سراسری

تهران

88711186-88713952

88729428

83

شرکت پویا پخش راسن

بهداشتی

آقای قاسم قدیمی(رابط آقای احمد آتش هوش)

pkarami@rossendarman.com

سراسری

تهران

66419093- داخلی 105

66419093 - داخلی193

84

شرکت فراورده های لبنی رامک

غذایی

آقای هاشم نصیری

a.eti_ramak@yahoo.com

سراسری

شیراز

66810209-11

66810209-11

85

شرکت پارس خرم

غذایی - بهداشتی - آرایشی

آقای محمد ذاکری

mohammad_zakeri_1350@yahoo.com

استانی

قم

02516641331-3

02516640687